Le baracche di Curinga

Pino Sgromo

(Lamezia/Curinga )

Nato a Lamezia Terme, ma di Curinga, ha studiato al liceo scientifico di Lamezia Terme e poi Giurisprudenza all’università Statale di Milano. Lavora a Genova nella pubblica amministrazio­ne. Inizia a scrivere in dialetto componendo varie invettive sati­riche rappresentate nel contesto di manifestazioni di protesta. La poesia l’ha appresa grazie a suo padre che gli recitava vecchie po­esie dialettali. Oltre alle composizioni dialettali, da quando aveva quindici anni, scrive poesie in lingua italiana.

Le baracche di Curinga

Nta na prajia apparata
de lu viearnu e de lu vieantu
tutta Curnga a matinata
scindia a mara assai cuntientu.

Cu lu sula do’ matinu
cura n umbra s’allongava
de na cruci chi dicianu
ca lu postu prenotava.

Si levava tanti vuci
chi lu vieantu pua ’mbiscava
a lu cantu tantu duci
de u martiaddu chi pistava.

E ‘ncigniavi a scarricara
tavuluni e cannizzuàli
si mentieanu a fatigara
e li randi e li figghiuàli,

’nc è lu mastra cu u livieaddu
Cu è appricatu a lu scavara
cu è ’ngarbatu cu lu martiaddu
‘nd’ava tavuli e ’nchiovara.

‘j4ta nu lampa de colori
cuàmu passa la risacca
terminati su i lavori
ed è pronta la bbarracca,

està pronta la flirischera
già li letta su acconzati
e li commidi a mugghjiera
ava tutti preparati.

Cu i bbarracchi preparati
de sta ggiànti tantu stanca
fliinarmente era estati
senza nente mu ni manca.

L’aria muta da matina
‘nta lu cora si posava
cuàmu u sula supa a rina
quandu u joarnu ni portava.

Ogni juarno a matinata
si levava u piscatori
cu la barca carricata
jia mu pisca tri qoattr’ori.

Pua cchjiù tardu li pisciari
quasi quasi pè dispieattu
cu l’alici e i calamari
ni jettavano do lieattu.

E Nicola jia cantando
lu sentiano de lontano
rrobba bella sta arrivando,
mbicinati cchiano cchiano”.

Li cotrari arrossicati
si imbolavano nta mara
e na vota pua vagnati
no bbolianu cchiù tornara.

De ‘nta l’acqua pua nescianu
cu li mani ormai arrappatti
a bbarracca si ‘nda jianu
tutti quanti cchiù ‘ncamati,

e mangiavi a panza cchina
ma la fhami no passava
jivi allora ddà a vicina
e na tavula t’amprava

de patati o malangiani
o de surici de mara
cu chidd’ uagghjiu ‘nta li mani
‘nda mangiavi na coddara.

Pua si l’umbra da fhrischera
era poca e no bbastava
a pineta sai ca ‘nc’ era
duva ognunu s’arripava,

de la strata principali
de ‘nta 1’ arvuri sentivi
cchiddu cantu de cicali
e ‘nta n’attimu dormivi.

A la fhini de lu juàrnu
quiàdu u sula si curcava
ti dicia domana tuarnu
e ‘nta mmara si jettava.

‘Nta su scuru de la sira
ogni lume s’appicciava
e la vuci cuàmu u dira
de li puarti s’affacciava.

L’uacchi suli si chiudianu
e la vuci de lu mara
cu li stelli chi cadianu
ti fhacianu addormentara,

e lu vieantu chi fhuffhiava
de nu muarzu e cannizzola
tuttu quantu t’abbrazzava
quandu iàri ‘nta i linzola.

Sieantu ancora chidd’adduru
de lu lignu e de lu mara
chiuda l’uacchi ed è sicuru
no tu pua no ricordara.

L’AMURI E’ NU VIAGGIU ‘NTRENU

L’AMURI E’ NU VIAGGIU ‘NTRENU

Buragina Elia

(canto)

 Lu discu è virdi, ecco la speranza
Lu trenu li progetti chi hfacìmu
Li binari la strata chi sbattimu
Li vagoni la casa chi pensamu.

(il treno fischia e parte)
Mo chi ‘nviaggiu nui dui ni mentimu
Ostaculi pe’ strata no’ trovamu,
si discu russu pe’ casu vidimu
cu nu baciu d’amuri lu cangiamu.

(il treno fischia)
Eccu carina mia, stiamu arrivandu
A lu paisi chi si chiama AMURI,
sempre cchiù ni stacimu avvicinandu
duva tuttu ‘nci farannu tanti auguri.

(il treno fischia)
Ti canuscìvi ch’eri na zitella
Mo chi si randa si na bella hfigghjia
Mo chi arrivamu hformamu casicella
E intra n’apirìmu na hfamigghjia.

(il treno rallente, linea interrotta)
Scindìmu cara mia, dammi na manu
Ca sempre ricchi esser no’ potimu
Alcuna volta avìmu mu ni aiutamu
A modu ca la hfami no’ patimu.

(il treno fischia, linea aggiustata, camminare adagio)
E quandu vecchiarelli nui simu
La gioventù sempre ni ricordamu
Ma oggi chi la vita cominciamu
Cu stu baciu d’amuri ni ligamu. (si baciano)

(il treno fischia, si ferma, fine della corsa)

LU SCARPARU

LU SCARPARU

Buragina Elia

Cu ave scarpi rutti mu li porta
A la putihfa mìa, supra la chjiazza,
de’ sola nova ajiu grande scorta
chjiara cuomu la luci, senza chjiazza.

‘Na signora vinna pe’ nu taccu
Chi ruttu avìa, mi dissa: quantu pagu?
Duicientu liri, no’ sunu assai perbaccu
Mi guardau ‘nfacci e disse: siti magu. . . .

No’ sugnu magu, ma la vita stanca
A fara tac tac cu la sola
Nu cunticiegghu ajiu già a la banca
Si no’ guadagnu non’aumenta, vola.

E cu li tacchi mia vui v’arricchiti?
Na’ riduzioni la potiti hfara,
la rispundivi: ma vui paccia siti?
Nu cientu liri, l’hajiu de guadagnara.

O Dio, cu pocu tiempu chi perditi
Tantu ‘nci teniti a guadagnara?
Signora, si de ccà vui no’ nesciti
Cu mali garbi vi hfazzu scappara.

Siti tamarru, scusati ca vi chjiamu
De li ciabattini chistu e cchiù s’aspetta,
vinni cca vui, de tantu tiempu v’amu
ma mi ‘nda accuargiu, su puru io scorretta.