USANZI PAISANI

USANZI PAISANI

Don Mario Frijia (anni ’50)

Nta sta speci de paisi
nci su’ gienti d’ogni razza:
nc’è cu’ campa pe li spisi
e cu’ gira chjazza chiazza.

Nc’è cu’ vaja a la jornata
e cu1 sempra a ncunu hfundu,
ma nc’è puru la girata
pe lu veru vacabundu.

Nta na mandra sempra nc’cesta
pe davieru lu tignusu
chi non è surtantu pesta
ma nu piezzu de hfetusu.

Nd’ha de tutti li partiti
e de tutti li culuri,
cavatusi e scimuniti,
arroffiani e sfruttaturi.

Pe davieru su’ arrimisu
E no riesciu a capiscira
cuomu è allegru cu lu risu
cu’ non hava mancu lira..

Chi ha de hfara lu cristianu
senza mpiegu e senza giobba?
Mu si trova sempra nchjanu
ha de jira pe mu arrobba? !

Ognidunu volarissa
la hfatiga a tavulinu
pe mu hfuma e mu h£a hfissa
lu Siqnuri e lu Mbombinu.